Urbana gemenskaper och politiskt ledarskap

Urbana gemenskaper och politiskt ledarskap

Nu är den klar: publikationen om våra medlemsstäders urbana gemenskaper och politiska ledarskap!

Under våren har Nordic City Network arbetat med att kartlägga urbana gemenskaper (initiativ, föreningar, upprop) i våra medlemsstäder som på olika sätt påverkar stadsutvecklingen. Samtidigt har medlemsstäderna intervjuat sina högsta politiker (borgmästare och kommunstyrelseordföranden) om hur de ser på städernas framtida utveckling. Kartläggningen och intervjuerna kommer att sammanställas till en publikation som presenteras på det nordiska medborgarmötet i Aarhus 30 augusti - 1 september 2015.

Läs mer om konferensen här.

 Urbana Gemenskaper Laag 1