Nya och gamla medlemmar

Nya och gamla medlemmar

NCN har i hele sin tid siden starten i 2004 været et netværk af meget engagerede nordiske byer. Netværket er medlemsbaseret, medlemsdrevet og medlemsfinansieret. Der er gennem årerne blevet opbygget en særlig kultur baseret på åbenhed, tillid, villighed til at dele viden, selvkritiske debatter og interesse for nye udfordringer og metoder. En familiær stemning, der sætter sit præg på møder og konferencer, der kan lignes med ‘fætter/kusine fester’.

Den særlige kultur er dels et væsentlig træk ved netværket, men er samtidig et redskab for den videre udvikling. Dette nordiske bynetværk er noget helt særligt og har ikke sin lige i Norden. Derfor bliver NCN ofte indbudt til at deltage i andres projekter og initiativer.

I hele sin tid har NCN fået nye medlemmer, mens andre har forladt netværket. Denne udskiftning og fornyelse skaber en særlig dynamik, der tilfører vort arbejde friskhed, nye ideer, erfaringer, synsvinkler og energi. 

For at opretholde den værdifulde kultur i NCN har vi som bekendt bestemt, at vi ikke skal være flere end 20 byer i netværket. Når nogle medlemmer forlader NCN, bliver der så plads til den fornyelse, som nye medlemmer kan tilføre netværket.

 Omkring årsskiftet har 2 byer meldt sig ud: Roskilde og Aarhus. Vi har derfor indledt forhandlinger med potentielt nye medlemmer. Mindst 3, måske flere, er i kikkerten.

 

Tack till Aarhus och Roskilde

Vi vil iøvrigt takke såvel Roskilde som Aarhus for deres indsats i NCN. Begge byer skal være særdeles velkomne på et senere tidspunkt, hvis de ønsker det. En særlig tak til Aarhus for en et længerevarende og meget engageret medlemskab og for gode bidrag til fællesskabet. Vi fremhæver især de to ‘folkemøder’ i NCN i 2015 og 2017, som Aarhus har været en generøs værtskab for. 

 

Nya medlemmar

Vi vil bede vore medlemmer komme med forslag til nye medlemsbyer, som kunne være interessante at få med i NCN.