Nyt projekt i NCN: Urbane virksomheder – urbanitet og virksomheders udviklingspotentiale

Nyt projekt i NCN: Urbane virksomheder – urbanitet og virksomheders udviklingspotentiale

Projektet tager sigte på yderligere at kortlægge fænomenet urbane virksomheder og især rette blikket på, hvordan man kan styrke virksomheders udvikling og konkurrenceevne vedbevidst at inddrage urbane kvaliteter og faciliteter i såvel virksomhedernes dagligdag som strategiske perspektiv.

I de seneste år har Nordic City Network ved flere lejligheder beskæftiget sig med bymiljøets tætte samspilsmuligheder med virksomheder, der også er opstået i tætte urbane miljøer – en sammentænkning af to forskellige universer:  byplanlægning og forretningsplanlægning.

Emnet var i fokus for NCN’s første studietur til King’s Cross i London i 2016, og det har været grundigt diskuteret og uddybet efterfølgende på NCN’s Masterclass forløb, hvortil der også er blevet indsamlet en mængde nyttig interviewmateriale m.m.

På baggrund af en projektansøgning har den danske Rambøll Fonden nu bevilget 260.000 Dkr til NCN til et udredningsprojekt om dette spændende fænomen, som flere af NCN’s medlemsbyer deltager i.

Projektet forventes at løbe her i 2018 og afsluttet ved årets udgang.

 

Ønsker du at vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Henrik Poulsen +45 27132004 eller på hauspoul@hotmail.com