Ole Jacob Flaeten om medlemsskapet i Nordic City Network
Lillestrøm

Ole Jacob Flaeten om medlemsskapet i Nordic City Network

För Ole Jacob Flaeten, ordförande i Skedsmo kommun är en stad mer än bara gator och byggnader. En stad ska också fungera som ett ramverk för den mänskliga gemenskapen som skapas med hjälp av flera olika perspektiv. Här berättar Ole Jacob Flaeten om vad medlemsskapet i Nordic City Network har betytt för Lilleströms utveckling och hur de inspireras till att involvera fler aktörer i dialoger om stadsutveckling.