ORGANISATIONSUTVECKLING I NORDIC CITY NETWORK

ORGANISATIONSUTVECKLING I NORDIC CITY NETWORK

Nordic City Network (NCN) inleder nu vårt genom tiderna största gemensamma stadsutvecklingsprojektet. Stadsutvecklingsprojektet omfattar Nordic City Lab-processen och utställning av de nordiska städerna (Världsutställningen). Projektet involverar upp till 20 stora nordiska städer och varar i 3 år (2018-2020).

Därför kommer vi nu att stärka kansliet.

När nätverket tar ett nytt steg framåt ser vi ett behov av att intensifiera vår utvecklingsarbete.  Per Riisom kommer därför att avsäga sig posten som direktör för att koncentrera sig mer på att utveckla teser, författa publikationer, driva gemensamma utvecklingsprojekt, hålla föreläsningar, sammanfatta NCN:s historia och kreativ utveckling av nätverkets arbete. Per kommer ägna sig mindre åt den dagliga driften av nätverket och organisering våra aktiviteter.

Hannah Wadman blir vår nya direktör, ​​vilket bidrar till ett nyttigt generationsskifte i nätverket.

Kansliets kapacitet stärks genom att Tyke Tykesson, arkitekt på stadsbyggnadskontoret i Malmö, blir en del av kansliet samt genom att Louise Kielgast, Gehl Architects, knyts närmare kansliet under de kommande åren.

Organisationsförändringen träder i kraft under mars månad. 


Vi stärker också NCN:s organisation och arbete på följande sätt:

  • Nätverkssekretariatet, där representanter från alla medlemsstäder kan delta, får en mer central position i NCN och fler uppgifter. Nätverkssekretariatet ses 2-3 gånger per termin och det går bra att delta i mötena via Skype.
  • Kontaktpersonerna i medlemsstäderna kommer att spela en större roll i interaktionen mellan kansliet och den enskilda staden.
  • Medlemsmöten i alla medlemsstäder ska ge starkare och bredare förankring i medlemsstäderna.
  • Ordförandeskapet förankras bättre i de fyra länderna, och vi utser en vice ordförande.
  • Slutligen kommer de kommande Lab-aktiviteterna att delegeras ut till de enskilda värdstäderna, i samarbete med kansliet.

 

Forum för Politiska Ledare, som består av politiker från alla NCN-städer, har utarbetat en "Gemensam vision för de nordiska städerna". Visionen och forumet är värdefulla för att stärka vårt arbete i NCN.

I samband med öppningskonferensen i Malmö den 19-20 mars kommer en mindre mottagning att hållas för Per och Hannah.