"If mayors ruled the world": Rapportering om det politiska toppmötet i Köpenhamn

"If mayors ruled the world": Rapportering om det politiska toppmötet i Köpenhamn

Den 7 februari möttes politiska ledare från 14 av Nordic City Networks 18 medlemsstäder i Köpenhamn för att diskutera en gemensam vision för de nordiska städerna. Visionen kommer under 2018-2019 att omsättas i praktik genom projektet Nordic City Lab och visas upp för omvärlden i en ”världsutställning” av de nordiska städerna 2020.

Nedan kan ni läsa rapportering från toppmötet

 

Pressmeddelande från Malmö stad:

- En föränderlig värld kräver nya arbetssätt och en ny syn på staden och dess funktioner. Samskapandet med medborgarna blir allt viktigare för att bygga den goda staden. Den 7 februari samlar vi politisk spetskompetens inom stadsutveckling för att diskutera vad vi kan göra tillsammans och vad vi behöver från våra regeringar för att fortsätta utveckla en god stadsmiljö i Norden. Vår ambition är att inleda arbetet med en gemensam vision för den nordiska staden, säger Märta Stenevi, ordförande i Nordic City Networks politiska forum

 

Pressmeddealnde från Norrköpings kommun:

– Det är viktigt att Norrköpings kommun är med och deltar och utbyter erfarenheter i frågor rörande stadsutveckling, säger Christian Widlund (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 

Artikel i Folkbladet, Norrköping:

– Det handlar om hur vi ska skapa hållbara städer i framtiden, säger Christian Widlund (C), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Vi har stor nytta av att delta på sådana här möten. Vi kan till exempel hämta kunskap om hur vi ska planera staden för att attrahera ett framtida näringsliv eller utbyta erfarenheter kring hur vi på bästa sätt arbetar med en socialt hållbar stad och hur vi planerar staden för att skapa gemenskap för människor, säger Linda Apelgren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

 

Pressmeddealnde från Eskilstuna kommun:

- För oss i Eskilstuna är forumet viktigt för dialog, erfarenhetsutbyte och idéutveckling. Genom samverkan med andra nordiska städer får vi inspiration i vårt arbete. Det är ett viktigt samarbete både på politisk och på tjänstemannanivå, säger Sarita Hotti ordförande i stadsbyggnadsnämnden