Inspiration: Sæt borgerne først!

Inspiration: Sæt borgerne først!

Läs rapporten från Ledelsekommissionen "Sæt borgerne først - Ledelse i den offentlige sektor med fokus på udvikling af driften" om hur vi kan leda och organisera offentlig förvaltning utifrån medborgarnas behov och önskningar.

"Vi ønsker at sætte borgeren først som et generelt princip for offentlig ledelse. Med ’borgeren’ tænker vi på den brede vifte af mennesker og organisationer af enhver slags, som er i kontakt med den offentlige sektor. Det kan være virksomheder, patienter, klienter, brugere, medborgere mv. Lederne skal formulere visioner for opgaveløsningen ud fra borgerperspektivet og omsætte dem lokalt i deres daglige ledelse. Det skal være en del af kulturen i den offentlige sektor i stort og småt, ligesom service blev det op igennem 1980’erne og 1990’erne. Det betyder ikke, at enhver borger altid kan blive imødekommet, men det betyder, at omdrejningspunktet for organisering, kontakt, kultur og værdier er mødet med borgerne. Der har været talt om det længe, men det er vores klare opfattelse, at det endnu ikke har fået tilstrækkeligt fundamentalt gennemslag."

Ledelsekommissionen - Sæt Borgerne Først

Läs hela rapporten genom att klicka här eller på bilden ovan. 

Läs mer om Ledelsekommissionen