Färdigt program för Göteborgskonferensen!

Färdigt program för Göteborgskonferensen!

Göteborg är värdar för vårens Nordic City Network-konferens den 22-24 maj på tema "Staden och medborgarna – i spänningsfältet mellan aktivism och medborgardialog".

Med konferensen kommer vi fördjupa analysen av de urbana gemenskaperna, samla våra politiker och diskutera förutsättningarna för en ny nordisk stadspolitik samt titta närmare på medborgardialog och aktivism i Göteborg.

Programmet och mer information om anmälan finns på eventets sida.