Trondheim Smart Healthy City
Trondheim

Trondheim Smart Healthy City

Trondheim Helsklynge, med NTNU og HiST i spissen, inviterer til seminar og workshop 26.- og 27.februar 2015: Trondheim Smart Healthy City

Sentrale internasjonale og regionale aktører deltar med inspirerende innlegg knyttet til smarte og helsefremmende perspektiver på framtidig byutvikling. Vi inviterer deltakere fra forskning, utdanning, næringsliv og det offentlige, til å delta i seminar og workshop.

Sted: 26. og 26.februar: 09.00-15.30, Dokkhuset, Trondheim.

Se fullstendigt program for Trondheim Smart Healthy City

For informasjon om foredragsholderne, ser HER