Tre av NCN:s medlemsstäder tävlar om att bli Norges mest attraktiva by!

Tre av NCN:s medlemsstäder tävlar om att bli Norges mest attraktiva by!

Juryen for prisen ”Attraktiv by” har plukket ut tre byer til finalerunden. Finalistene er Stavanger Øst, Trondheim ved St. Olavs hospital og Lillestrøm, som på hver sin måte er forbilder for bærekraftig byutvikling.

De tre tävlande projekten är:

 

Stavanger Øst

Stavanger Øst er en bydel ved havnefronten i Stavanger som er utviklet gjennom en bærekraftig tilnærming til økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. Gjennom tidlig etablering av byfunksjoner, transformasjon av eldre industribygg og aktivering av brakke tomtearealer, har nybygging kunnet akkompagnere eksisterende bystruktur. Dette har skapt et tett område med bymessige kvaliteter. Samarbeid mellom kulturaktører, næringsliv og det offentlige har bidratt til å utvikle en bydel med gode offentlige rom, interessant ny arkitektur, lokale tjenestetilbud og et mangfoldig kulturliv.

 

Trondheim ved St. Olavs hospital

Lokaliseringen av St. Olavs hospital i bykjernen i Trondheim, tjener som forbilde for hvordan offentlige investeringer kan være avgjørende for en bærekraftig lokal by- og tettstedsutvikling. De siste 10-årene er det i Norge i en rekke tilfeller lagt sykehus utenfor byene. St. Olavs hospital demonstrerer fordelene ved en slik lokalisering, både for regionen og byen det gjelder. I tillegg gir prosjektet en stor verdi til byen gjennom satsning på miljø og bærekraftige energiløsninger.

 

Lillestrøm

Lillestrøm ligger i Skedsmo kommune og er en småby med 12 000 innbyggere som har sett rollen sin i en stor byregion. Lillestrøm ligger nær Oslo, koblet på et svært godt kollektivnett, ikke minst gjennom tognettet. Byens potensial for å ta i mot en del av den forventede veksten rundt Oslofjorden er stor. Kommunens strategi er at all vekst i kommunen skal foregå gjennom utbygginger der det er nærhet til skinnegående transport. Juryen ser at kommunen i samarbeid med private aktører, andre offentlige interessenter og ildsjeler, har utviklet Lillestrøm med et urbant fortegn, slik at byen blir i stand til å møte et stort sett av utfordringer i en sterkt voksende byregion, av både økonomisk, sosial og miljømessig art.

Läs mer om tävlingen här.