Utkast: vitbok från seminariet i Trondheim
Trondheim

Utkast: vitbok från seminariet i Trondheim

Nu är ett utkast på vitbok från seminariet i Trondheim på tema attraktivt och innovativt bycampus färdigt. Läs och kommentera!

Hvidbog Trondheim Maj 2015 1

Om ni har några kommentarer på utkastet av vitboken så kontakta Henrik Poulsen. En slutgiltig version publiceras efter sommmaren.