Vägen mot världsutställningen

Vägen mot världsutställningen

Nu börjar vi arbetet med en världsutställning av Nordic City Network:s medlemsstäder! Läs mer om hur vi tänker oss vägen fram till världsutställningen 2020.

Nordic City Network har under flera år arbetat med att utforska den nordiska stadsmodellen. Vi har tittat på de mest banbrytande stadsutvecklingsprojekten i våra medlemsstäder. Vi har studerat civilsamhällets organisering och hur vi som offentliga verksamheter kan bli bättre på att möta upp dessa initiativ. Vi har även undersökt urbana verksamheters förutsättningar och behov samt hur vi genom stadens utformning kan stödja framtidens näringsliv. All denna kunskap tar vi nu med oss när vi börjar arbetet med en världsutställning av de nordiska städerna 2020. I världsutställningen kommer vi att ställa ut våra städer så som de är. Målgruppen är de egna invånarna och syftet med utställningen är att skapa en bättre för förståelse för hur våra städer fungerar. 

Läs mer om hur vi tänker oss vägen fram till Världsutställningen 2020 i upplägget nedan:

Vaerldsutstaellningen 2020 Upplaegg Uppdaterat 1