Läs vitboken från det nordiska medborgarmötet i Aarhus!

Läs vitboken från det nordiska medborgarmötet i Aarhus!

Nu är vitboken från det nordiska medborgarmötet i Aarhus den 30 augusti till 1 september 2015 publicerad. Läs den!

"Med det Nordiske Folkemøde i Århus har Nordic City Network sammen med værterne i Århus ikke alene sprængt rammen men i høj grad også formen for NCN’s seminarer. Nordisk Folkemøde blev ikke blot et seminar, der så tilbage på projekter, der var i gang og resultater, der var opnået, men det blev i sig selv en skabende proces i social innovation og medborgerskab. Hele forløbet blev løftet ikke mindst gennem aktiv og engageret lokal indsats fra ”Sager der samler”, der bl.a. var med til at koordinere to forløb af urban camps, hvor deltagerne i hold blev introduceret til en række lokale initiativer rundt omkring i Århus centrum."

Vitbok Aarhus Laag 1