Vitbok från seminariet i Göteborg 22-24 maj

Vitbok från seminariet i Göteborg 22-24 maj

Nu är vitboken från Forum för politiska ledare och seminariet "Staden och medborgarna - i spänningsfältet mellan aktivism och medborgardialog" i Göteborg 22-24 maj, här!

"Seminaret i Göteborg tildelte i virkeligheden politikeren en ny rolle – som slags samskaber og katalysator for lokal udvikling ud fra den grundlæggende antagelse, som seminaret i Göteborg også viste; nemlig at det repræsentative demokrati sammen med byens kapitalkræfter ikke kan tegne fremtiden alene, som de har gjort det gennem årtier."

 

Vitbok Göteborg -1