Resultat workshop: Nordiska lösningar på globala utmaningar

Resultat workshop: Nordiska lösningar på globala utmaningar

Den 21 december höll Nordic City Network en workshop tillsammans med Nordregio för att ge input till statsministerinitiativet "Nordiska lösningar på globala utmaningar". Här kan du läsa om resultatet.

I oktober 2015 tog de nordiska statsministrarna initiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar som syftar till att sprida kunskap från de nordiska länderna och profilera Norden i ett globalt sammanhang. Upplägget till statsministrarna utvecklas av Nordregio med professor Kjell Nilsson i spetsen och Nordregio är intresserade av få inspel från Nordic City Network i detta arbete. Den 21 december höll vi en gemensam workshop med syftet att bidra till initiativet med vår kunskap om nordiska städer. 

Kjell Nilssons presentation av statsministerinitiativet: 

Nordregio _PM_Nordic City Network -1

 

Exempel på teman:

Nordregio _PM_Elements

Henrik Poulsens referat från mötet:

NCN-møde Med Nordregio 21.12