Holstebro

Holstebros udgangspunkt er broen over Storå, som et handelssted, der kan føres tilbage til 1274. Storå giver i dag bykernen en øst-vest-gående struktur som et blå/grøn bånd, der løber gennem det svagt kuperede landskab og krydses i den centrale bykerne af den lange sammenhængende gågade, der løber nord-syd.

 

Bykernen er præget af tætte intime byrum, som åbner op mod større parkeringsarealer på begge sider af gågaden. Gågaden betjenes af en indre ring, der leder trafikken rundt om bykernen, mens en ydre ring fordeler trafikken ud til de mange forstadskvarterer.

 

Kombinationen af kultur, handel og byliv har været en unik driver for byudviklingen de seneste 60 år med bl.a. indkøb af international kunst til byrummene og Danmarks første permanente gågade i 1962.

 

I dag er Holstebro en af seks nationale talentbyer og har tre af ti nationale talentmiljøer. Byen huser både veletablerede institutioner som Odin Teatret, Den Kongelige Balletskolen, Musikskolen og Dansk Musik Akademi, men også et aktivt vækstlag inden for musik, dans og billedkunst, der stadig påvirker den retning byen udvikles i.

 

Holstebro står over for en betydelig vækst de næste årtier med bl.a. udvikling af et tidligere slagteri og sygehus midt i byen. For at fremme denne udvikling afprøves forskellige nye former for by-samarbejde bl.a. via offentlig/private udviklingsselskaber, Business Improvement Districts og organisationer, hvor detailhandel, kultur og kommune arbejder sammen.

More information

Holstebro kommuns hemsida

Contacts

Thomas Leerberg

Chef i Teknik og Miljø med ansvar for Plan

Thomas.Leerberg@holstebro.dk

+45 20 96 64 80
X
X