october, 21

202112oct00:0000:00Medlemsmöte

Event Details

På agendan för höstens medlemsmöte står information från bestyrelsen, presentationer av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer och Nordregio samt en gruppövning om tema och inriktning framåt. Frågor/spörsmål vi kommer diskutera är:
  • Vilka frågor står högst på agendan i er kommun?
  • Vilka är de största utmaningarna/knäckfrågorna i er kommun?
  • Vilka teman och frågeställningar är ni mest intresserade av att utforska inom Nordic City Networks arbete?
  • Hur kan ni använda Nordregios och NMRAHS:s kunskap i ert lokala arbete?
  • Hur kan vi använda Nordregios och NMRAHS:s kunskap i Nordic City Networks arbete?
Program

Time

(Tuesday) 00:00 - 00:00

X
X