Nordic City Network

Nordic City Network is a Think Tank of city planners and designers, dedicated to share latest knowledge to develop sustainable cities in the Nordics.

The people behind

Marcus Horning

Ordförande för NCN

Marcus sammankallar nätverkets medlemmar via Medlemsforum och möten med Advisory Board. Marcus är Stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.

marcus.horning@malmo.se +46 40 34 24 50

Thomas Brunk

Direktör för sekretariatet

Thomas leder sekretariatets verksamhet och utvecklingsarbete. Thomas är strateg för omvärldsrelationer och samverkansprocesser på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

thomas.brunk@malmo.se +46 40 34 24 05

Tyke Tykesson

Analytiker på sekretariatet

Tyke arbetar med labben och Nordic City Stories. Tyke är arkitekt med ansvar för bostadsförsörjningsarbetet på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

tyke.tykesson@malmo.se +46 40 34 23 78

Steffanie Esse

Kommunikatör på sekretariatet

Steffanie samordnar NCN:s kommunikation. Steffanie arbetar med dialog och delaktighet på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. Driver delaktighetsprocesser kopplat till strategiplan och detaljplaner.

steffanie.esse@malmo.se +46 40 34 22 45

Sofie Holmquist

Administrativ assistent på sekretariatet

Sofie bistår löpande med administration och praktiska förberedelser inför NCN-möten. Sofie arbetar som administrativ assistent på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

sofie.holmquist@malmo.se +46 40 34 24 60