Nordic City Network

Nordic City Network is a Think Tank of city planners and designers, dedicated to develop Nordic cities as attractive, innovative and democratic Knowledge Cities.

The people behind

Marcus Horning

Ordförande för NCN (fr.o.m. augusti -19)

Stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad (fr.o.m. augusti -19).

marcus.horning@lund.se +46 46 35 99 926

Thomas Brunk

Direktör för sekretariatet

Leder arbetet på NCN sekretariatet 30%. Strateg för omvärldsrelationer och samverkansprocesser på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

thomas.brunk@malmo.se +46 40 34 24 05

Tyke Tykesson

Projektledare på sekretariatet

Projektledare för b.la. Nordic City Stories på 20%. Arkitekt med ansvar för bostadsförsörjningsarbetet på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

tyke.tykesson@malmo.se +46 40 34 23 78

Sofie Holmquist

Administrativ assistent på sekretariatet.

Administrativ assistent, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

sofie.holmquist@malmo.se +46 40 34 24 60