Nordic City Network

Nordic City Network is a Think Tank of city planners and designers, dedicated to develop Nordic cities as attractive, innovative and democratic Knowledge Cities.

The people behind

Marcus Horning

Ordförande för NCN

Sammankallar nätverkets medlemmar via Medlemsforum och möten med Advisory Board. Stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad.

marcus.horning@malmo.se +46 40 34 24 50

Thomas Brunk

Direktör för sekretariatet

Leder sekretariatets verksamhet, budget och utveckling på 30%. Strateg för omvärldsrelationer och samverkansprocesser på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

thomas.brunk@malmo.se +46 40 34 24 05

Tyke Tykesson

Analytiker på sekretariatet

Arbetar med labben och Nordic City Stories på 20%. Arkitekt med ansvar för bostadsförsörjningsarbetet på Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad.

tyke.tykesson@malmo.se +46 40 34 23 78

Sofie Holmquist

Administrativ assistent på sekretariatet.

Administrativ assistent, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad

sofie.holmquist@malmo.se +46 40 34 24 60