Eskilstuna

Eskilstuna är en attraktiv stad på frammarsch där kunskap och teknik går hand i hand med ett medvetet miljöarbete. Goda kommunikationer och ett rikt utbud av högskoleutbildningar och företag gör att fler och fler vill bo i kommunen. Eskilstuna med sina 100 000 invånare erbjuder bland annat inspirerande kultur, framgångsrik idrott och nyskapande koncept för utbildning, arbete och miljö.

 

Eskilstuna har genomgått en stor förändring de senaste tjugo åren. Den gamla industristaden Eskilstuna har förmått att förändra och bättre lyfta fram kvaliteter som skönhet, ett utvecklat stadsliv och ökad hållbarhet. Staden klassas som en av de absolut bästa inom miljöarbetet i Sverige.

 

Eskilstunas centrala delar visar upp en europeisk stad med ett stort centralt torg och rutnätsplan. De yttre delarna som växte till parallellt med industrin är modernistiskt planerade. Bilen som ideal karaktäriserar mycket av Eskilstunas stadsbild. Vi vet att den utspridda formen av stadsbebyggelse inte fungerar längre. Att kunna nå en mer sammanhållen stad är därför en av de stora utmaningarna både fysiskt, socialt mentalt.

 

Eskilstuna är fortfarande en industristad men ändå inte. Mycket produktion finns kvar i staden men under förändringen har näringslivet förändrats. Stadslivet har blivit mer aktivt och de offentliga rummen förbättrats.

 

 

More information

Eskilstuna - Stad i förvandling:
Eskilstuna kommuns officiella webbsida

Contacts

Mats Hällnäs

Chef enheten strategisk planering, Samhällsbyggnadsförvaltningen

mats.hallnas@eskilstuna.se

+46 16 71 01 178 / +46 70 673 43 84

Elin Billberg

Landskapsarkitekt

elin.billberg@eskilstuna.se

+46700893910

Maria Axelsson

Arkitekt

maria.axelsson2@eskilstuna.se

+46764959951




X
X