Lund

I Lund blandas tusenårig historia med morgondagens möjligheter. Från att på 1100-talet ha varit Sveriges religiösa centrum är Lund nu i framkant vad gäller forskning, vetenskap och teknik. Här finns spännande utmaningar i att integrera medeltida arkitektur med nutidens fokus på hållbarhet och smarta lösningar. Staden är en av Sveriges snabbast växande med många nya spännande satsningar på gång. I nordöstra Lund växer den helt nya stadsdelen Brunnshög fram kring de världsledande forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Brunnshög strävar efter att bli ett europeiskt föredöme för hållbart stadsbyggande och för att tillsammans bidra till att skapa en hållbar stadsdel har alla inblandade parter skrivit på det så kallade Brunnshögskontraktet 2013.

 

Lunds universitet är en av flera magneter i staden. 36 000 personer väljer varje år att studera i Lund. Universitetet och de många framgångsrika storföretagen gör Lund till en i högsta grad internationell stad. Hit kommer studenter, forskare och arbetskraft från Europa och resten av världen. Lund satsar på både stort och smått för att bygga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad. Att förtäta, bygga bort barriärer och att ena de två delarna som separeras av järnvägen, är viktiga grepp för att skapa en enad stadskärna med nya flöden, möten och idéer.

 

More information

Lunds kommuns hemsida

Contacts

Hans Juhlin

Stadsbyggnadsdirektör

hans.juhlin@lund.se

+46 46-359 69 84
X
X