Malmö

Malmö har en historia av blomstrande verksamheter men under senare delen av nittonhundratalet minskade befolkningen och industrier avvecklades. Situationen bäddade för en bred politisk enighet kring den framtida inriktningen: vända Malmö från industristad till kunskapsstad och samtidigt öka inflyttningen.

 

En rad viktiga och strategiska beslut drevs igenom. Kopplingen till Öresund och Danmark stärktes med Öresundsbron. Citytunneln innebar etablering av två nya tågstationer, Triangeln och Hyllie, där den senare ger skjuts och förutsättningar åt en ny stadsdel.

 

Bostadsutställningen Bo01 blev starten på utbyggnaden av det forna varvsområdet i Västra hamnen, och har nu blivit internationellt känt för sitt framgångsrika arbete inom främst klimat och energi.

 

Internationellt intresse har också visats de dialoger och den värdebaserad planering som Malmö Stad genomför tillsammans med byggherrar och förvaltare inför varje byggstart. Malmö fick högskola som etablerade sig centralt.

 

Idag ökar Malmös befolkning samtidigt som nya utmaningar gör sig hörda. Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö har uppmärksammat den skeva fördelningen i hälsa och sociala förhållanden, och pekat på den fysiska segregationen som en del av de ojämlika förhållandena. Kunskapsstad är inte längre det mål som Malmö i första hand behöver sträva mot. Idag är behovet av en mer jämlik, kopplande och nätverkande stad stort.

 

More information

Official website of Malmö

Contacts

Tyke Tykesson

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

tyke.tykesson@malmlo.se

0709 34 23 78
X
X