Norrköping

Norrköping är i själen en industristad men idag också en kunskapsstad. Industrin låg förr mitt i staden, knuten till Strömmen som gav kraft och liv till maskinerna.

 

Under perioden 1960-1980 lades de flesta industrierna ned eller flyttades till andra delar av världen. Kvar blev Industrilandskapet som idag är stadens hjärta. Under mer än 10 år var Industrilandskapet helt tomt och stängt innan kulturinstitutioner flyttade in och en ny tid började.

 

Vid mitten av 1990-talet flyttades en del av Linköpings universitet till Industrilandskapet, vilket är den enskilt mest betydelsefulla händelsen för Norrköping de senaste decennierna. Resan från utpräglad industristad till kunskapsstad har varit, och är fortfarande, också en stor utmaning då den genomsnittliga utbildningsnivån är låg.

 

Norrköping har en stolt arbetarkultur och ett mycket utbrett kulturliv. Detta har tillsammans med senare års satsningar på innerstaden, insatser för att knyta ihop staden bättre med stråk och ny spårväg, gjort Norrköping än mer attraktivt för nya invånare. Att Norrköping är en attraktiv stad har inte varit så känt i resten av landet men detta håller på att ändras. Norrköpings kommun har sedan 2010 varit medlem i Nordic City Network.

More information

På gång i Norrköping
Norrköping kommuns hemsida

Contacts

Karin Milles Beier

Stadsarkitekt, stadsbyggnadskontoret

karin.milles.beier@norrkoping.se

+46 11 15 13 02

Linda Apelgren

Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret

linda.apelgren@norrkoping.se

+46 11 15 13 16
X
X