Norrköping

Norrköping är i själen en industristad men idag också en kunskapsstad. Industrin låg förr mitt i staden, knuten till Strömmen som gav kraft och liv till maskinerna. Norrköping har idag 144 000 invånare och har de senaste 15 åren ökat med cirka 20 000 invånare. Innerstaden består till stor del av kvartersstad i sten – en av de största i Sverige – planerad och byggd utifrån en stadsplan från 1600-talet och framåt, som kunde realiseras efter rysshärjningarna 1719. Norrköping kallas ibland för Sveriges minsta storstad.

 

Under perioden 1960-1980 lades de flesta industrierna ned eller flyttades till andra delar av världen. Kvar blev Industrilandskapet som idag är stadens hjärta. Under mer än 10 år var Industrilandskapet helt tomt och stängt innan kultur- och utbildningsinstitutioner flyttade in och en ny tid sedan började med restauranger, attraktiva mötesplatser och på senare tid också många nya bostäder.

 

Vid mitten av 1990-talet flyttades en del av Linköpings universitet till Industrilandskapet, vilket är den enskilt mest betydelsefulla händelsen för Norrköping de senaste decennierna. Resan från utpräglad industristad till kunskapsstad har varit, och är fortfarande, också en stor utmaning då den genomsnittliga utbildningsnivån är låg.

 

Norrköping har en stolt arbetarkultur och ett mycket utbrett kulturliv. Detta har tillsammans med satsningar på innerstaden och på stadsdelar längre ut, insatser för att knyta ihop hela staden bättre med stråk och ny spårväg, gjort Norrköping än mer attraktivt för nya invånare. När höghastighetsjärnvägen Ostlänken byggts blir restiden Stockholm-Norrköping 50 minuter, vilket är 30 minuter kortare än idag, detta skapar nya möjligheter för pendling och näringsliv.

 

Norrköpings kommun har sedan 2010 varit medlem i Nordic City Network.

 

More information

På gång i Norrköping
Norrköping kommuns hemsida

Contacts

Linda Apelgren

Samhällsbyggnadsstrateg, Samhällsbyggnadskontoret

linda.apelgren@norrkoping.se

+46 11 15 13 16

Julia Appelgren

Programansvarig, Samhällsbyggnadskontoret

julia.appelgren@norrkoping.se

+46 11 15 26 62
X
X