Internationellt toppmöte i Malmö lyfter hållbar urban utveckling

Anmäl dig till ICLEI World Congress 2021-2022: the Malmö Summit som äger rum 11-13 maj 2022. Ett toppmöte med fokus på hur städer världen över driver utvecklingen för en hållbar urban framtid. Kongressen är en chans att ta del av och inspirera varandra kring goda exempel inom lokal hållbar utveckling, samt att utforska Malmös bredd av initiativ och arbete för att skapa en ur flera perspektiv hållbar stad.

 

Deltagarna erbjuds ett omfattande program med internationellt perspektiv, samt ett brett utbud av studiebesök för att ytterligare utforska och inspireras av Malmös klimat- och hållbarhetsarbete. Du kan bland annat ta del av guidade turer i Västra Hamnen som lyfter de internationellt kända pilotprojekten kring Bo01. Du kan också besöka Ekostaden Augustenborg som är en modell för en grön omställning av ett befintligt bostadsområde, där särskilt ett öppet dagvattensystem och gröna tak väcker stort intresse. En världsunik textilsorteringsanläggning finns också med i utbudet.

 

Information om programmet, mobila workshops, registrering och annat hittar du på ICLEIs hemsida.

X
X