MORGONMÖTE 3: ENSAMHET OCH GEMENSKAP/FAELLSKAB I DEN HÄLSOSAMMA STADEN

Den 15 december höll vi höstens tredje och sista morgonmöte med fokus på ensamhet respektive gemenskaps/fællesskabs betydelse för vår hälsa/sundhed och hur vi kan planera en fysisk miljö som främjar möten och inkludering.

Jake Heitland, på Lonelines Lab i London bidrog med en internationell utblick på hur vi kan skapa kontakt på de platser där vi bor, arbetar och leker. Freija Carlstén på WSP presenterade sin studie om ofrivillig ensamhet som bl.a. visar att den upplevda ensamheten är störst bland unga och äldre i större byar. Slutligen gav Anna Kanervo från Hyresbostäder i Norrköping ett praktisk exempel på hur man bygger en inkluderande mötesplats. Klocket är en aktivitetsbaserad lokal i Klockaretorpet med fokus på lärande och möten.

 

Presentationer

 

Vidare läsning:

The Loneliness Lab | Loneliness in Urban Spaces

En studie över den ofrivilliga ensamheten i våra städer | WSP

 

Nyheter om ensamhet från WSP:
X
X