Rapport från medlemsmötet

Den 12 oktober höll nätverket medlemsmöte. På agendan stod information från bestyrelsen, presentationer av Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer och Nordregio samt diskussion om tema och inriktning framåt. Utifrån diskussionen kunde vi konkludera att vi framåt vill arbeta med:

 

 • Det nordiska perspektivet –skillnader i lagstiftning och organisation mellan länderna och hur man tagit sig an olika utmaningar i praktiken i våra nordiska städer.
 • Tolkning av forskning –Nordregio kan hjälpa oss med att få en överblick på den forskning som produceras inom vårt område. Nordregios kunskap om hur de nordiskaländerna är organiserade på nationell, regional och lokal nivå kan hjälpa oss att tolka utmaningar ur olika nationella och lokala kontexter.
 • Tvärsektoriella teman –genom att arbeta med teman som sträcker sig över kommunens organisatoriska gränser bildas nya relationer lokalt vilket genererar nya tankar och lösningar.
 • Teman –kopplat till det nordiska perspektivet och tvärtema
  • Klimatinställningen
  • Markanvändning
  • Sociala hållbarhet
   • Segregation
   • Bostadsmarknad
   • Barnperspektiv

Bilagor

X
X