march, 22

202209mar(mar 9)12:0010(mar 10)13:00Event OverUppstartslab 2022

Event Details

Den 9-10 mars ses nätverket i Stockholm för att utforska samarbetsformer och synergier mellan Nordic City Network, Nordregio och Nordiska ministerrådet. Nordregio är värdar för labbet som genomförs som ett hybridmöte med både fysiska och digitala deltagare. Det blir ett lunch-till-lunch-evenemang där vi under eftermiddagen dag 1 får en introduktion till Nordregios forskning och diskuterar hur denna kunskap kan appliceras i byarnas lokala kontexter. Dag 2 ger Nordregio en fördjupad inblick i några forskningsprojekt som anknyter till årets tema ”Folkhälsa och social sammanhängskraft” och diskuterar hur ett gemensamt samarbetsprojekt kan se ut.  
Ni hittar programmet här: Program Lab Nordregio 9-10 mars Programmets första dag vänder sig till en bredare målgrupp (alla intresserade i medlemsbyarna) medan dag två har mer internt fokus och vänder sig till de som är engagerade i nätverket (kontaktpersoner och andra som brukar delta i nätverkets arbete).
ANMÄLAN
Anmäl er senast 18 februari så får vi en uppfattning om hur många som vill delta fysiskt respektive digitalt. Denna anmälan kommer sedan gå att ändra fram till ca en vecka innan konferensen. I anmälan, ange om ni deltar fysiskt eller digitalt i samma ruta som ni uppger ”City/Organisation”.

Time

9 (Wednesday) 12:00 - 10 (Thursday) 13:00

RSVP to event

RSVPing is closed at this time.

Please let us know if you can make it to the event.

Can not make it to this event?Change my RSVP

X
X