Bestyrelsemöte i Malmö

Den 3 november samlades Nordic City Networks bestyrelse under en heldag i Malmö för att planera nästa års verksamhet. På agendan stod dessutom lära-känna-övning och studiebesök i Hyllie. Lotta Hansson från stadsbyggnadskontoret guidade runt i stadsdelen Hyllie, ett av Malmös största utbyggnadsområden, och arkitektkontoret Wingårdhs Malmöchef Jokaim Lyth berättade om projektet Embassy of Sharing som har fokus på olika former av delning.

 

Rapport från bestyrelsemötet:
 • Tema 2022: hälsa

Under 2022 fortsätter vi att fördjupa oss i temat hälsa/sundhet. Det kan exempelvis handla om hur vi planerar för en åldrande befolkning, hur vi adresserar en växande segregation eller hur vi bygger städer för våra minsta invånare – barnen.

 

 • Nytt upplägg av verksamhetsåret

Nästa år håller nätverket digitala morgonmöten under våren med presentationer, spaningar och reflektioner på temat hälsa. I september samlas nätverket för ett fysiskt lab med fokus på studiebesök och diskussion. Konklusionerna från morgonmöten och lab samlar vi sedan i en publikation som lanseras i slutet av året.

Verksamhetsåret

 

 • Uppstartslab

I mars håller vi ett extra uppstartslab lunch till lunch med fokus på Nordregios och Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer arbete och potentiella samarbeten och synergier.

 

 • Nya medlemmar

Malin Lagervall leder en arbetsgrupp vars fokus är att värva nya medlemmar till nätverket. Under hösten har gruppens fokuserat på finska och norska byar och flera kommuner har visat intresse.

 

NCN:s bestyrelse består av:

 • Carl Arnö, Västerås – ordförande
 • Anne Reinton, Trondheim – vice ordförande
 • Marcus Horning, Malmö – sekreterare
 • JoAnna Strömberg Fransson – kassör
 • Malin Lagervall, Umeå – ledamot

Adjungerade ledamöter:

 • Mats Stjernberg, Nordregio
 • Ulrika Åkerlund, Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer

Suppleanter:

 • Tomas Persson, Västerås
 • Öystein Ask, Trondheim
 • Tyke Tykesson, Malmö
 • Martin Berlin, Linköping
 • Pernilla Helmersson, Umeå
X
X