Digitalt seminarium på tema: Hur kan framtidens offentliga platser främja hållbart välbefinnande?

Den 7 december kl. 13.30-16.00 bjuder samverkansarenan samhällskontraktet in till seminariet Hur kan framtidens offentliga platser främja hållbart välbefinnande? Samhällskontraktet är en unik samverkansarena där forskare, offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och invånare möts för att tillsammans hitta lösningar på komplexa frågor.

 

”De påverkbara skillnaderna i hälsa ska vara borta inom en generation” är det övergripande målet för Sveriges folkhälsopolitik. Samtidigt nås vi ständigt av rapporter om att vi mår sämre, både mentalt och fysiskt. Vad kan vi göra för att vända trenden, och vilken roll har platsens betydelse för vårt välbefinnande? Physical Literacy är ett holistiskt förhållningssätt som syftar till att stärka de fysiska, mentala och sociala aspekterna som gör oss till långsiktigt hållbara människor. Vad är Physical Literacy (rörelseförståelse) och vilken roll kan det spela när vi planerar vår fysiska närmiljö? Johannes Hedlund, strateg på Region Sömrland kommer ge oss en nulägesbild samt en introduktion till Physical Literacy. En panel med bland annat Fredrik Lindencrona (SKR) kommer föra samtalet vidare kring mental hälsa, kopplingar till fysisk hälsa och platsens betydelse.

 

Läs hela inbjudan här.

 

Delta på plats på Mälardalens högskola eller digitalt via denna länk.

 

Seminariet är en del av ett veckolångt program på tema Framtidsarena för livslång hälsa och välbefinnande. Hela programmet hittar ni här.

X
X