FLER MORGONMÖTEN!

Under våren har nätverket testat digitala morgonmöten som en ny form för kunskapsdelning och inspiration. Morgonmöten har varit ett flexibelt forum där relevanta teman och frågor kan lyftas utifrån behov och intresse hos medlemmarna. Möten har under våren växlat fokus mellan internt erfarenhetsutbyte i nätverket och extern inspiration där professionella utanför nätverket presenterat ett case. Vi kommer att fortsätta med konceptet under hösten bl.a. för att testa teman som vi kan dyka djupare ner i framåt.

 

 

Nedan har ni presentationer och annat material som visats på möten:

 

Frukostmöte #1: Lärdomar från de lokala Stories-processerna

26 mars

 

Malmö och Umeå delade med sig av lärdomar och erfarenheter från de lokala Stories-processerna.

 

Frukostmöte #2: Stadskärnans framtid

7 maj

 

Gehl presenterade sin undersökning om hur pandemin påverkat våra stadskärnor och Linköping och Hörsholm delade erfarenheter från två utvecklingsprojekt i stadskärnan.

 

 

Läs mer om stadskärnans framtid i rapporten: BID I DANMARK? Er business improvement districts en brugbar model r business improvement districts en brugbar model for offentligt/privat samarbejde omkring byudvikling or offentligt/privat samarbejde omkring byudvikling i Danmark? Länk:

 

Frukostmöte #3: Klimatplaner

28 maj

 

Konsultfirman Concito presenterade sitt arbete med programmet DK2020 och att gå från vision till verklighet i klimatarbetet. Läs mer här!

 

 

Läs mer om arbete med klimatplaner på:

X
X