NCN:s bestyrelse!

I början av maj höll Nordic City Networks bestyrelse sitt första (konstituerande) möte. Nedan har ni fem punkter från mötet samt mer information om rollerna i styrelsen.

 

Fem punkter från mötet

 • Anne Reinton har valts till vice ordförande, Julia Appelgren, till kassör och Marcus Horning till sekreterare i NCN:s bestyrelse.
 • Nätverket fortsätter med konceptet morgonmöten under hösten 2021.
 • Sekretariatet planerar för ett fysiskt lab under första kvartalet 2022.
 • Styrelsen arbetar med att starta upp nätverkets nya organisation genom att upphandla tjänster för ekonomi och sekretariat.

 

NCN:s bestyrelse består av:

Ordinarie ledamöter:

 • Carl Arnö, Västerås – ordförande
 • Anne Reinton, Trondheim – vice ordförande
 • Julia Appelgren, Linköping – kassör
 • Marcus Horning, Malmö – sekreterare
 • Malin Lagervall, Umeå – ledamot

Adjungerade till styrelsens möten:

 • Patrik Faming, Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer
 • Mats Stjernberg, Nordregio

Suppleanter:

 • Tomas Persson, Västerås
 • Öystein Ask, Trondheim
 • Martin Berlin, Linköping
 • Tyke Tykesson, Malmö
 • Pernilla Helmersson, Umeå

 

BAKGRUND

Nordic City Network har under våren genomgått en organisationsutveckling med målet att bli en ekonomisk förening som leds av en bestyrelse. På den konstituerade stämman i april antog nätverket föreningen stadgar och sedan i maj är NCN en ekonomisk förening registrerad hos bolagsverket.

 

Här kan du läsa föreningens stadgar

 

Nordic City Networks organisationsnummer: 769639-9786

X
X