NORDIC CITY LAB VII IN ESBJERG

Velkommen til Esbjerg – vi er glade for at kunne invitere jer alle til det første NCN-lab nogensinde på den danske Vestkyst.

 

Esbjerg Kommune har i foråret 2021 arbejdet med ’det politiske håndslag’ som et værktøj til at aktualisere og konkretisere fire politiske prioriterede temaer fra planstrategien i processen frem mod skrivningen af kommuneplanen. De prioriterede temaer er fortætning, tunge erhverv, energi og detailhandel.

 

Fortætningstemaet taler ind i det helt overordnede forandringsønske i Esbjerg Kommune om flere borgere – altså yderligere bosætning. Esbjergs bymidte skal også udbygges med flere boliger. Flere borgere i bymidten vil understøtte det storbyliv, der bliver efterspurgt mere af.

 

Fortætningen i Esbjergs bymidte er labbets case. Vi inviterer jer derfor en tur rundt i Esbjergs bymidte, for at vi kan få jeres ideer til, hvordan vi får etableret flere boliger samtidig med, at vi respekterer Esbjerg identitet og giver plads til byrum, grønne strukturer, klimasikring, klimatilpasning og en god trafikal tilgængelighed. I arbejdet med casen vil vi efterspørge jeres erfaringer med at holde fast og holde kursen i processen ’fra vision til virkelighed’.

 

X
X