Nu är skriften “Om den urbane virksomhed” klar

Henrik Poulsen berättar om bakgrunden till arbetet och de slutsatser han kommit fram till. Hela skriften finns också att ladda ned som pdf.

 

Berätta om bakgrunden till skriften “Om den urbane virksomhed”, hur kommer det sig att du skrev den? Vad är syftet med skriften?

 

Projektet udspringer i høj grad af mange års diskussioner i Nordic City Network om byernes rolle i samfundsudviklingen, både når det drejer sig om demokrati og velfærd men også nye virksomheder og nye typer jobs. At bygge by er at bygge samfund, men det indebærer også en dobbelt rolle for byerne. På den ene side er byerne i høj grad arnestedet for mange problemer miljømæssigt, socialt, politisk m.m., men byerne indeholder jo samtidig den viden, der skal til for at løse de samme problemer. Tanken om den urbane virksomhed udspringer af, at vi har virksomheder, som er tæt integreret i vores fysiske byrum, og at det også kan blive muligt at skabe en form for integration med selve bymiljøet, dvs. at den urbane virksomhed kan styrkes og udvikles gennem en bedre udnyttelse af den viden og de ressourcer, der er til rådighed i en moderne kompleks by.

 

På den måde bliver ideen om den urbane virksomhed også en anden måde at arbejde med erhvervs- og virksomhedsudvikling (næringslivsudvikling) på, fordi vi reelt søger at opløse den skarpe skelnen mellem, hvad der er inden for virksomheden, og hvad der ligger uden for, som kan være af betydning for virksomheden og dermed også for byen.

 

Vilka är de viktigaste frågorna och slutsatserna i skriften?

 

Mit udgangspunkt for at beskrive den urbane virksomhed kredser om tre centrale elementer for enhver virksomhed: identitet, fysik og relationer, som hver for sig og især til sammen er af betydning for, hvordan virksomheden ser sig selv og bliver set af andre i byen. Når man konkret dykker ned i de enkelte af disse tre elementer kan man nå frem til tre resultater:
– En urban forretningsplan, der for den enkelte virksomhed klarlægger, hvordan den bedst muligt kan bruge byens eller områdets faciliteter og tilbud til dens videre udvikling
– En urban erhvervspolitik, der især for politikere, embedsmænd (tjenestemænd) og civilsamfund kan gøre det klart, hvordan bymiljø kan understøtte virksomheder og innovation i øvrigt
– En urban byggepolitik, der fokusere på, hvordan man fysisk kan udvikle bymiljøer, der giver plads til en innovativ kultur, der kan føre til nye virksomheder eller stimulere eksisterende virksomheder.

 

Vem tycker du ska läsa den? Vem skulle kunna ha nytta av den?

 

Hele rapporten er skrevet med afsæt i NCNs mange diskussioner, og den henvender sig især til de målgrupper, som arbejder med byudvikling i bredest tænkelige forstand fra politikere, til embedsmænd, erhvervsvirksomheder og aktive i civilsamfundet og i vidensinstitutionerne. Den er også tænkt som et bidrag til en fortsat diskussion baseret på, at teorier og praksis aldrig bør være langt fra hinanden i NCN.

 

Ladda ned skriften Om den urbane virksomheder (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som är intresserad av bakgrundsmaterial till skriften och fler reflektioner på temat kan kontakta Henrik Poulsen på mejl hauspoul at hotmail com

X
X