Organisationsutveckling

Nya samhällsutmaningar ställer nya krav på hur vi arbetar och organiserar oss. Nordic City Network har under det senaste året gått mot en mer medlemsdriven och demokratisk organisering. 2021 är det dags att ta ett ytterligare steg i denna riktning!

 

Hösten 2020 sjösatte sekretariatet en utredning av hur nätverket ska organiseras framåt för att bli mer hållbart, effektivt och stabilt. Utredningen landade i förslaget att nätverket bildar en ekonomisk förening som leds av en styrelse. Som en del i organisationsutvecklingen utökas även nätverket med två nya medlemmar som inte är kommuner: Nordregio och Nordiska ministerrådet arbetsgrupp för hållbara städer. Tillsammans bildar vi en ”gyllene triangel” med kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskning, policy och praktik. Den nya konstellationen ger oss stor potential att sprida nordiska lösningar för hållbar stadsutveckling inom och utanför Norden.

 

Under hösten och vintern har förslaget på ny organisation och nätverkets framtida verksamhet diskuterats och utvecklats tillsammans med medlemmarna. I februari 2021 beslutade nätverket att bli en ekonomisk förening och sekretariatet arbetar nu med att ta fram slutgiltiga förslag på styrelse och stadgar för föreningen. Den ekonomiska föreningen kommer formellt att bildas vid den konstituerande stämman i april och den nya organisationen planeras att vara i drift vid halvårsskiftet juni/juli.

 

Under de närmaste åren vill nätverket växa och bli upp mot 30 medlemskommuner. Med fler medlemmar kan vi få ökad kvalitet på innehållet i aktiviteter och kunskapsproduktion, bättre underlag för analyser och slutsatser kring nordisk stadsutveckling och möjlighet att hitta olika tematiska inriktningar och undergrupperingar i nätverket.

 

Har ni förslag på spännande städer som borde bli medlemmar i nätverket? Tipsa sekretariatet!

  • Marcus Horning, ordförande (marcus.horning@malmo.se)
  • Hannah Wadman, samordnare (hannah.wadman@afry.com)

 

Nordregio

Nordregio är ett ledande nordiskt och europeiskt forskningscenter för regional utveckling och planering, inrättat av Nordiska ministerrådet. Nordregio bedriver lösningsorienterad och tillämpad forskning och tar upp aktuella frågor både ur ett forskningsperspektiv och från politiska beslutsfattare och utövare. Ett av Nordregios primära forskningsområden och kompetenser är stadsutveckling och hållbar utveckling. Nordregio arbetar uppdragsbaserat i projekt som hjälper politiker och utövare att hantera ekonomiska och sociala, liksom mer generella utmaningar för planering och styrning. Besök deras hemsida för mer information!

 

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer 

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer mål är att bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med fokus på att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring nordiska lösningar för hållbar stadsutveckling. Gruppen har sitt säte på Boverket (Sveriges myndighet för byggande och planering) med representanter i alla de nordiska länderna. Besök boverkets hemsida för mer information!

X
X