Rapport från bestyrelsemöte

Tre punkter från bestyrelsemötet:

 

  1. Morgonmöten

I vårens tre morgonmöten utforskar vi temat ”Social sammanhängskraft” med frågeställningar kopplat till bl.a. segregation, jämlik hälsa och social bostadspolitik. Input från bestyrelsen är att relatera detta tema till till hur vi kan arbeta mer tvärvetenskapligt i utvecklingen av våra nordiska byar.

 

  1. Lab Nordregio

Planering fortsätter för ett lab i mars med fokus på former för samarbete mellan Nordic City Network, Nordregio och Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer. Planen är fortfarande att labbet blir fysiskt på plats i Stockholm och vi undersöker möjligheterna för ett hybridmöte (digitalt/fysiskt).

 

  1. Föreningsstämman

Nu börjar förberedelsen för föreningsstämman i maj. Under februari kommer sekretariatet arbeta med att sätta samman en valberedning/ nomineringsudvalg/ nominasjonskomité som förslår nya kandidater till bestyrelsen. Är du intresserad av att delta i valberedningens arbete? Ta kontakt med sekretariatet: hannah.wadman@afry.com

X
X