Rapport från bestyrelsemöte

Den 13 december höll NCN:s bestyrelse sitt sista möte för året. Vid mötet beslutades om budget och verksamhetsplan för 2022. Under nästa år fortsätter NCN att utforska det övergripande temat hälsa/sundhed och det blir fokus på lab, morgonmöten, att utveckla nya arbetsformer tillsammans med Nordregio och Nordiska ministerrådet samt att värva nya medlemmar till nätverket.

 

Här hittar du Verksamhetsplanen för 2022.

 

Verksamhetsåret

X
X