Umeå – en av sex kommuner som deltar i Visioner: i norr

I utlysningen Visioner: i norr har kreativa yrkesgrupper bjudits in till att skissa och diskutera framtidens städer och samhällen. Umeå är en av sex kommuner i Norrbotten och Västerbotten som får chansen att tänka fritt tillsammans med arkitekter, konstnärer och designers i satsningen Visioner: i norr.

 

Elva kreativa team har valts ut för att tänka nytt kring framtidens hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer. Det är en del av Rådet för hållbara städers och EU:s satsning New European Bauhaus. Bakom utlysningen står bland andra Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

 

Umeås case bygger vidare på komunens arbete med Nordic City Stories.

 

– Tillsammans med umeborna tog vi fram rapporten ”Umeås stadsdelar – så står det till” som fungerar som en vägvisare i arbetet med gestaltad livsmiljö – alltså hur arkitektur och design kan användas som medel för att skapa en mer trygg och attraktiv boendemiljö. I projektet ”Visioner: i norr” får vi nu möjlighet att ta ytterligare ett steg och få inspel och idéer kring hur rapporten och umebornas input kan konkretiseras i staden, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare.

 

Umeås projekt heter stadsdelsdrömmar. Det handlar om hur det kan bli vackrare, mer inkluderande och mer hållbart i våra stadsdelar. Två olika team ska ta all den kunskap som finns i stadsdelsrapporten och föreslå något som är fysiskt, greppbart och verkligt. Teamens arbete kan även vässa Umeås modell om att lyfta social hållbarhet och arbete med gestaltade livsmiljöer. Ett arbete som kan skalas upp för tillämpning i andra städer i norr och i resterande Sverige.

 

 

Se Umeås Story-bidrag:

Stadsdelsdialogen och social hållbarhet

 

Läs mer om Visioner: i norr:

Umeå kommuns pressmeddelande

Arkitektur- och designcentrums hemsida

 

Läs mer om New Europan Bauhaus

EU:s hemsida

X
X